Polityka prywatności

REGULAMIN

1 ) Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem Platinum CBD ul. Warszawska 01 25-306 Kielce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@cannabisplatinum.pl

 

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do podstawowych zobowiązań Platinum CBD, w związku z czym przeznaczymy wszystkie zasoby i wysiłki niezbędne do przetwarzania Twoich danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

 1. Dane zbierane przez sklep internetowy

 2. A) Dane zbierane podczas rejestracji
 3. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie i ma pełną kontrolę nad rodzajem przekazywanych informacji.
 4. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy
 5. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

 6. B) Dane zbierane podczas transakcji zakupu

W celu dokonania transakcji zakupu Klient podaje m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV.


 1. C) Dane zbierane automatycznie
 2. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”)1, system „Google Analytics”
 3. Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Sklep Internetowy zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

 5. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy
 6. Dane podane przez Klienta są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym, oraz w celu realizacji zamówienia. Paweł Delis ul. Nowowiejska 5/2 NIP: 9592031481 jest administratorem danych osobowych.
 7. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
 8. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem:

– firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności : PayU S.A..

– przewoźników, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki: DPD Polska Sp. z o.o.,

Poczta Polska S.A., Inpost, DHL, Fedex.

 1. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera Platinum .
 2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
 3. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.
 4. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytań Klienta.
 5. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 6. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.
 7. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do sądu. Możesz również skorzystać z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.
 8. Sklep internetowy zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep Internetowy nie wykorzystuje danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
 9. Klient Sklepu Internetowego ma prawo do składania skarg do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. W Polsce dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.
Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
III. Zmiana danych

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 1. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
 2. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

 3. Usunięcie konta

Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki masz konto w Sklepie Internetowym. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta.

 


 1. Zabezpieczenie danych
 2. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

 3. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w www.cannabisplatinum.pl zmienionej Polityki Prywatności – zmiany nie dotyczą Klientów którzy dokonali zakupu przed ogłoszeniem nowej wersji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

1Pliki cookies – gdy Klient odwiedza Sklep Internetowy, wysyłane są do jego komputera lub innego urządzenia pliki cookies. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług Sklepu Internetowego dzięki przechowywaniu preferencji Klienta, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów oraz śledzeniu trendów, dotyczących na przykład sposobów wyszukiwania informacji. Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są również pliki cookies stałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.
2Google Analytics to system analityki internetowej udostępniony przez Google Inc. Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

2) Zamówienia

Sprzedawca realizuje tylko potwierdzone zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane, dlatego Klient powinien upewnić się co do poprawności wprowadzanych danych.

.

Przeciętny czas realizacji zamówienia to ok. 2-3 dni robocze, jeśli ten czas będzie dłuższy ( urlop, choroba, remament, dostawa ) klient zostanie poinformowany mailowo o przybliżonym czasie wysyłki. O ile nie istnieje specjalne zastrzeżenie ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości sprzedaży przez sklep jednego z zamawianych towarów, zamówienie jest realizowane w części.

Uwaga! W okresach przedświątecznych Poczta ma opóźnienia w dostawach na co nasz sklep nie ma wpływu, warto zamówić produkt kilka dni wcześniej aby uniknąć rozczarowania co do terminowości dostarczenia.

Klient jest powiadamiany drogą elektroniczną o wszelkich zmianach statusu zamówienia.
Podane w sklepie ceny są cenami brutto ( zawierają podatek VAT ), w walucie polskiej PLN

 

3) Płatności

– kartą kredytową lub szybkim przelewem. Wszystkie płatności elektroniczne w sklepie cannabisplatinum.pl obsługuje firma PayU s.a.. Pracownicy firmy Platinum CBD właściciela sklepu nie mają dostępu do danych kart kredytowych Klientów serwisu cannabisplatinum.pl. – tradycyjnym przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto firmowe Platinum CBD.

– płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

4) Rejestracja

Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym. Poprzez wypełnienie formularza Klient zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zawarcia transakcji i realizacji umowy w ramach Sklepu. Podane podczas rejestracji login oraz hasło Klienta nie powinny być przez niego udostępniane osobom trzecim.

 

5) Rezygnacja, zwroty, reklamacje

Klient ma prawo zwrócić zakupiony w Sklepie towar bez podawania przyczyn do 14-u dni od daty otrzymania zamówienia wraz z pisemną rezygnacją. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Wszelkie zwroty należy uzgadniać e-mailowo lub telefonicznie. Zwrot towaru niezgodny z powyższymi zasadami nie zostanie przyjęty. Koszty zwrotu towaru (przesyłka od Klienta) ponosi Klient.

Klient powinien sprawdzić stan otrzymanej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie przewoźnika oraz Sprzedawcę

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń podczas transportu, rozpatrywane będą  na podstawie protokołu szkód podpisanego przez Klienta i przewoźnika.

Pozytywnie rozpatrzone zwroty i reklamacje są podstawą do zwrotu należności na rzecz Klienta lub w przypadku reklamacji, wymiany towaru na inny egzemplarz jeśli jest dostępny. Zwrotu należności dokonuje się na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Bez względu na okoliczności, żadne przesyłki “za pobraniem” nie będą przyjmowane.

6) Ustalenia końcowe

Ceny towarów mogą ulec zmianie, jednak nie ma to wpływu na zamówienia przyjęte do realizacji.

Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach są zastrzeżone.

Właścicielem sklepu mantoshop.pl jest:

 

Paweł Delis

 1. Nowowiejska 5/2

25-532 Kielce

NIP: 9592031481

 

Przewiń do góry